Farabi ve İdealizm (Düşüncecilik)

Varlığın idea türünden olduğunu savunan bir başka filozof da İslam felsefesinin kurucusu olan Türk düşünürü Farabi’dir. Farabi varlık konusunda Aristoteles’in görüşlerini temel almış, onun fikirlerini İslam inancıyla uzlaştırmaya çalışmıştır.Farabi’nin varlık görüşüne göre iki çeşit varlık vardır. Bunlar: Mümkün varlık (mümkünül vücut) ve zorunlu varlık (vacibül vücut)tır. Dünyadaki bütün varlıklar zorunlu varlıklardır. Onlar kendi başlarına var olamayan, var olmak için bir başkasına muhtaç olan varlıklardır. Onların var olmaları kadar var olmamaları da mümkündür. Farabi’ye göre mümkün varlıklar varoluşlarını ilk varlık olan Tanrıdan alırlar. Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrıdır. Tanrı var olmak için bir başka varlığa gereksinim duymaz. Onun Maddesi ve biçimi bulunmaz. Yalnız onda öz ve töz birdir. Zorunlu varlık olan Tanrı her şeyi bilir. O, saf sevgi ve saf iyiliktir. Farabi’ye göre evren de Tanrının cömertliğinin ürünüdür.

Hazırlayan:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 3. Sınıf “Çağdaş Felsefe Tarihi” Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı