Düalizm (İkicilik) Nedir, Ne Demektir?

Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu savunan bazı realist filozoflar onun hem madde hem de düşüncenin (tin, ide) ürünü olduğunu savunmuşlardır. Bu filozoflara düalist (ikici) filozoflar adı verilir.Bu düşünürlerin en ünlüsü Descartes’tir. Şimdi bu düşünürün görüşlerini ele alalım.

Aşağıdaki bağlantılardan, bu filozofun düalist görüşlerine ulaşabilirsiniz.

- Descartes ve düalizm

Derleyen:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı