ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Euthydemos Kimdir?

Antik Yunan'da bir sofist filozof ve aynı zamanda Platon'un kaleme almış olduğu diyaloglardan biridir.

Platon'un eserinde Sokrates, kardeş iki sofist filozof olan Euthydemos ile Dionysodoros'la birlikte bir topluluğun önünde tartışma yürütmektedir. Tartışma felsefenin ne olduğu, bilgiye nasıl ulaşılabileceği, neyin bilinip neyin bilinemeyeceği gibi konular üzerinde sümekte, Sokrates'in diyalektik yöntemiyle sofistlerin o dönemki tartışma şekli olan karşıdakini ne şekilde olursa olsun alt etmeye dayalı, çelişkiler ve laf karmaşaları yaratıp karşı tarafı susturmayı amaçlayan reddiye türünün bir kapışması gibidir. Diyalog Sokrates'in sofistlere karşı henüz tam ciddi tavrını almadığı bir dönemde geçmektedir.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)
 
< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Euthydemos kimdir, Euthydemos felsefesi, Euthydemos düşüncesi, Euthydemos felsefesi nedir, Euthydemos düşüncesi nedir, Euthydemos eserleri nelerdir, Euthydemos ve felsefe, felsefede Euthydemos, EuthydemosAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)