Euclides (Öklid) Kimdir?

Öklid, Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. "Temel Öğeler" adlı yapıtıyla , son zamanlara dek geçerliliğini koruyan matematiğin temellerini atmıştı. Bu geometri, halen lise öğrencilerine okutulmaktadır.Öklid, kendinden önce gelenlerin eserleriyle kendi öz yapıtlarını da derleyerek, bugün Öklid geometrisi adıyla bilinen geometriyi, aksiyomlarına dayandırarak geliştirmiştir.

Büyük İskender döneminden sonra, Yunan ilminin yayılmasına ve bilime yeni bir bakış açısı getirmesinde öncü olmuştur.

İskenderiye'de Kral I. Batlamyus'un zamanında önemli bir matematik okulu açmış ve burada matematik dersleri okutmuştur. Kendisinden önce ispat edilen teoremleri toplayarak bir derleme kitabı yazmıştır. Daha sonra bu kitap Arapçaya da çevrilmiştir.Zamanın Kralı olan I. Batlamyus, Öklid' in bu okulunu ziyaret etmiştir. Bir süre Öklid'in derslerini izlemiştir. Herhalde Öklid'in anlattığı matematik derslerini anlayamamış veya anlaşılması ona zor gelmiş. Öklid'e, matematiğin öğretimini ve öğrenilmesini kolaylaştıracak yöntemler bulunmasını emretmek istemiş. Herkese boyun eğmeyen bu gerçek alim, tarihe geçen sözüyle, "İlim için kral yolu yoktur" diyerek karşılık vermiştir.

Öklid, geometriye olduğu kadar sayılar kuramı ile de ilgilenmiştir. Cebir ve geometri alanlarında getirdiği bu temel bilgiler tümüyle kendi çalışma ve araştırmalarıyla geliştirilmiştir. Thales ve Pisagor'un geniş matematik kültürünü ve bu matematikçilerin oluşturduğu matematiğin özlerini çıkarıp, sistemli bir hale getiren yine Öklid'dir. Mezopotamya ve Mısır'dan öğrendiği geometriyi sistemleştirip, ispatlı bir geometri haline getirmesinde oldukça ustalık göstermiştir. Bu da onun birinci sınıf bir matematikçi olduğunu kanıtlar.

Aslında, M.Ö. üçüncü yüzyılda yaşayan ve Yunan matematikçisinin yaşam süreci ve öyküsü hakkında fazla bir bilgi de yoktur. Bilinen tek şey, bir matematik okulu kurup burada kendi yazdığı "Temel Öğeler" veya "Elemanlar" adlı kitabını okuttuğudur. Hiçbir devirde alışılmamış bir duruluk ve kesinlikle kaleme alınan bu eserin başında, tanımlar, genel kavramlar ve bir giriş kısmı yer alır. Ondan sonra yüzyıllardır süren ve kendi adını verdiği bir dizi postulatlarını sıralar. Kitabı boyunca bu ünlü postulatlarını teoremlerinde kullanır. Bu yöntem onun en becerikli yanıdır. ispatlarını çok düzenli ve bir sıra halinde veriri. Yine bu mantıklı bir düzen içinde çeşitli teoremler ve bu teoremlerin ispatları en açık bir biçimde sıralanır. eserin tümü on üç bölümdür. Bu bölümlere, M. Ö. II. yüzyılda yaşadığı sanılan İskenderiyeli matematikçi Hypsikles'e ait olduğu bilinen iki ayrı bölüm daha eklenmiştir.< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Euclides (Öklid) Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Euclides (Öklid) kimdir, Euclides (Öklid) felsefesi, Euclides (Öklid) düşüncesi, Euclides (Öklid) felsefesi nedir, Euclides (Öklid) düşüncesi nedir, Euclides (Öklid) eserleri nelerdir, Euclides (Öklid) ve felsefe, felsefede Euclides (Öklid), Euclides (Öklid) felsefesi