ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Estetik Konusu

"Estetik"
kelimesi köken olarak Yunancadaki "aisthesis"/"aisthanesthai" kelimelerine bağlanır. Bu kelime içeriğinde; algı, duygu, duyum ve algılamak gibi anlamlar barındırır. Bu bağlamda denilebilir ki estetik, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimidir.

Estetiği sistematize eden, belli bir düzen içine sokan ve onu bir disiplin hâline getiren kişi, Alexander Gottlieb Baumgarten isimli Alman düşünürdür.

Alman düşünüre göre mantık; düşünce ve zihne bağlı bilgilerin doğruluğunu inceleyen bir bilimdir. Estetik de duyu ve duygulara bağlı bilgilerin doğruluğunu inceleyecektir. Yani estetik, "mantığın ikiz kardeşi" veya "duyulara dayalı bilgilerin mantığı" olarak tanımlanabilir.

Estetik, duyusal alanın bütün genişliğini değil, bu alanın özellikle "güzel" olan kısmını inceler.

Buna bağlı olarak bir dönem Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve Johann Gottfried Herder gibi kimi Alman düşünürler, "estetik" kelimesinin yerine "güzellik bilimi" veya "güzellik felsefesi" kavramlarının kullanılması da da önerilmiştir.

Daha sonra estetiğin temel değerinin sadece güzellik olarak sınırlanmasına karşı çıkan ve içlerinde Immanuel Kant ve Ludwig Wittgenstein gibi önemli isimlerin de bulunduğu bir grup düşünür; yüce, trajik, komik, zarif, ilginç, çocuksu, soylu, çekici ve hatta çirkin olanın bile estetiğin inceleyebileceği değerler içinde bulunduğunu öne sürmüşlerdir.

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir?
 • Johann Gottfried Herder Kimdir?
 • Immanuel Kant Kimdir?
 • Ludwig Wittgenstein Kimdir?
 • Alexander Gottlieb Baumgarten Kimdir?


 • Derleyen ve Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
  Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Ahmet Arslan - Felsefeye Giriş Kitabı; Prof. Dr. Mustafa Ergün - Felsefeye Giriş Kitabı


  < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
  < Sanat Felsefesi Dizinine Geri Git

  > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Sanat, sanat nedir, sanat felsefesi nedir, estetik, estetik nedir, güzellik nedir, güzel nedir
   


  Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

  felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


  Düşünce PLATFORMU
    2005'ten beri, felsefe.gen.tr
    Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
   
  Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)