Enstürmantalizm Nedir?

Amerikan düşünürü pragmacı John Dewey'in kuramları alet sayan öğretisidir.

Amerikan düşünürü William James'in uygulayıcılığından yola çıkan Amerikan düşünür Dewey; bilimsel yasa, kuram ve kavramları birer “alet” saymaktadır. Başarılı olurlarsa iyi ve gerçektirler, başarılı olmazlarsa kötüdürler ve gerçek değildirler.Deneysel mantık adıyla adlandırılan aletçilik, nesnel bilimciliği yadsır. Ona göre bilimin, belli bir durumda en elverişli davranışın araştırılmasını sağlamaktan başka hiçbir nesnel gerçekçiliği yoktur. Aletçilik nesnelliği öznelliğe indirgediğinden ötürü de öznel düşünceci bir anlayıştır.
 
< Felsefe Sözlüğü "E" Dizinine Geri Git
< Felsefe Sözlüğü Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Enstürmantalizm nedir, enstürmantalizm ne demektir, enstürmantalizm ne anlama gelir, enstürmantalizm tanımı nedir, enstürmantalizm anlamı nedir, enstürmantalizm ne demektir, enstürmantalizm nedir, enstürmantalizm ne anlama gelir, enstürmantalizm tanımı, enstürmantalizm felsefe, enstürmantalizm kavramı, enstürmantalizm kavramı nedir, enstürmantalizm terimi nedir, enstürmantalizm ne demektir, enstürmantalizm nedir