ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Emile Durkheim ve Anomi Kavramı

Anomi Nedir?


Anomi, bireyin peşinden koştuğu amaçlar ve onların gerçekleşme ihtimaliyle gösterilmiştir. Bu amaç ve arzular, kısmen biyolojik, kısmen de toplumsal özelliklidir. Durkheim genel olarak 19. yüzyılın sanayi toplumunu, kazanmayı düzenleyen normların ya cıkız biçimde kurumsallaştığı ya da hiç bulunmadığı bir toplum şeklinde analiz etmiştir.

Nitekim anomi, "toplumun sancılı bir krizle ya da ani geçişlerle sarsıldığı" zamanlarda meydana gelen, normların bulunmadığı bir durumdur.

Sanayileşmenin gelişmesiyle beraber arzular çoğalır ve tam da geleneksel kuralların otoritesini kaybettiği bir anda, bu arzuların sunduğu zengin ödül insanları kışkırtır ve onları daha çok açgözlü ve denetime karşı daha çok tahammülsüz kılar. Tutkuların dizginsiz kalması, tam da daha fazla disipline ihtiyaç duydukları anda düzensizlik, yani anomi durumunu iyice yoğunlaştırır. (Durkheim, 1952, s.252-254)

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
 
< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Emile Durkheim Dizinine Geri Git
< 19. Yüzyıl Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Anomi nedir, anomi ne demektir, anomi tanımı nedir, anomi ne anlama gelir, anomi kavramı, Durkheim ve anomiAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)