Emile Durkheim ve Anomi Kavramı

Anomi Nedir?


Anomi, bireyin peşinden koştuğu amaçlar ve onların gerçekleşme ihtimaliyle gösterilmiştir. Bu amaç ve arzular, kısmen biyolojik, kısmen de toplumsal özelliklidir. Durkheim genel olarak 19. yüzyılın sanayi toplumunu, kazanmayı düzenleyen normların ya cıkız biçimde kurumsallaştığı ya da hiç bulunmadığı bir toplum şeklinde analiz etmiştir.Nitekim anomi, "toplumun sancılı bir krizle ya da ani geçişlerle sarsıldığı" zamanlarda meydana gelen, normların bulunmadığı bir durumdur.

Sanayileşmenin gelişmesiyle beraber arzular çoğalır ve tam da geleneksel kuralların otoritesini kaybettiği bir anda, bu arzuların sunduğu zengin ödül insanları kışkırtır ve onları daha çok açgözlü ve denetime karşı daha çok tahammülsüz kılar. Tutkuların dizginsiz kalması, tam da daha fazla disipline ihtiyaç duydukları anda düzensizlik, yani anomi durumunu iyice yoğunlaştırır. (Durkheim, 1952, s.252-254)Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
 
< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Emile Durkheim Dizinine Geri Git
< 19. Yüzyıl Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Anomi nedir, anomi ne demektir, anomi tanımı nedir, anomi ne anlama gelir, anomi kavramı, Durkheim ve anomi