Emile Durkheim; Toplumsal İşbölümü, Birlik ve Çatışma

İşbölümü, toplumların, yapısını doğal olarak işbölümünün belirlediği bir süreçle mekanik dayanışma durumundan organik dayanışma durumuna geçtiği bir tarihsel evrim teorisi geliştirmektedir.Durkheim bu yapıtının ilk baskısını önsözde işbölümünün kökenlerinin bireysel dayanışmanın toplumsal dayanışmayla ilişkisiyle sıkı sıkıya bağlı olduğuna dikkat çekmektedir: "Birey, bir yandan daha özerk hale gelirken neden topluma daha fazla bağımlı olsun? İnsan aynı anda nasıl hem daha çok birey haline gelirken hem de daha fazla dayanışma içinde olabilir? Bu iki hareket hem çelişki olarak görünür, hem de birbirine paralel olarak gelişir. Bu çelişkiyi çözen şey, işbölümünün durmadan büyüyerek gelişmesinden dolayı toplumsal dayanışmanın bir dönüşüme uğramasıdır."Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak:
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü "Sosyoloji Tarihi" Dersi, Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (Alan Swingewood)

 
< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Emile Durkheim Dizinine Geri Git
< 19. Yüzyıl Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Emile Durkheim kimdir, Emile Durkheim felsefesi, Emile Durkheim düşüncesi, Emile Durkheim felsefesi nedir, Emile Durkheim düşüncesi nedir, Emile Durkheim eserleri nelerdir, Emile Durkheim ve felsefe, felsefede Emile Durkheim, Emile Durkheim felsefesi, Emile Durkheim ve sosyoloji, Emile Durkheim ve sosyolojinin gelişmesi, Emile Durkheim ve sosyolojisi, Emile Durkheim ve sosyoloji, Emile Durkheim ve sosyoloji anlayışı