Eleacılık Nedir?

Alm. Eleatismus, Fr. eleatisme, İng. Eleatism, es. t. felsefe-i Elyaviye

1. Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır.2. Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören görüş.
 
< Felsefe Sözlüğü "E" Dizinine Geri Git
< Felsefe Sözlüğü Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Eleacılık nedir, Eleacılık ne demektir, Eleacılık ne anlama gelir, Eleacılık tanımı nedir, Eleacılık anlamı nedir, Eleacılık ne demektir, Eleacılık nedir, Eleacılık ne anlama gelir, Eleacılık tanımı, Eleacılık felsefe, Eleacılık kavramı, Eleacılık kavramı nedir, Eleacılık terimi nedir, Eleacılık ne demektir, Eleacılık nedir