Ekonomi Nedir?

Ekonomi;

- Para kullanılarak ya da para kullanılmadan insanlar arasında değişim işlemlerine neden olan faaliyetlerin;- İnsanların çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketmek üzere toplumun çeşitli üyelerine bölüştürmek için kıt ya da sınırlı üretim kaynaklarını hangi biçimde kullandıklarının;

- İnsanın, günlük geçimini kazanırken ve yaşamından zevk alırken;

- İnsanlığın tüketim ve üretim etkinliklerini nasıl düzenlediğinin;

- Servetin incelenmesidir.

Bu tanımlara binaen, şu şekilde genel bir ekonomi tanımı yapılabilir: "Ekonomi; insanların ve toplumların para kullanarak ya da para kullanmadan zaman içinde çeşitli mallar üretmek ve bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler ya da gruplar arasında bölüştürmek için, kıt üretim kaynakları kullanmak konusundaki tercihlerini inceler."

Modern ekonomi biliminin ilk görevi, üretimin, işsizliğin, fiyatların ve bunlara benzer olayların davranışını tanımlamak, açıklamak ve aralarındaki ilişkiyi saptamaktır.< Ekonomi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Ekonomi, ekonomi nedir, ekonomi ve borsa, ekonomi dersi, ekonomi haberleri, ekonomi borsa, borsa, ekonomi makaleleri, finans, ekonomi finans