Bilimsel Sosyalizm Nedir?

(Os. İlmî sosyalizm, Fr. Socialisme scientifique)

Marksist sosyalizm...

Bilimsel toplumculuk deyimi, Alman düşünürü Karl Marx'ın sosyalizmini ütopyacı ya da düşçü sosyalizmden ayırır. Marx'ın materyalist ve tarihsel diyalektiğine bilimsel adının verilmesi, bu diyalektiğin bilimsel bir yönteme, deney ve gözlemlere dayanması ve bunlarla doğrulanması nedenine dayanır. Karl Marx, toplumsal değişimlerin, doğasal değişimlerde olduğu gibi, belli yasalara bağlı olduğunu göstermiştir. Yasalara bağlılık, bilimselliğin nedenidir.Bilimsel sosyalizm, üstün kişilerin düşünsel tasarımlarına değil, nesnel gerçekliğin belli yasalarına bağlıdır. Bilimsel sosyalizm, Marksizmin ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyo-ekonomik yasaların kesin bir zorunluluğudur. Bu zorunluluk, eskimiş üretim ilişkileriyle gittikçe gelişen üretim güçleri arasındaki uyuşturulamaz karşıtlığın doğurduğu bilimsel bir zorunluluktur.
 
< Felsefe Sözlüğü "B" Dizinine Geri Git
< Felsefe Sözlüğü Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Bilimsel sosyalizm nedir, bilimsel sosyalizm ne demektir, bilimsel sosyalizm ne anlama gelir, bilimsel sosyalizm tanımı nedir, bilimsel sosyalizm anlamı nedir, bilimsel sosyalizm ne demektir, bilimsel sosyalizm nedir, bilimsel sosyalizm ne anlama gelir, bilimsel sosyalizm tanımı, bilimsel sosyalizm felsefe, bilimsel sosyalizm kavramı, bilimsel sosyalizm kavramı nedir, bilimsel sosyalizm terimi nedir, bilimsel sosyalizm ne demektir, bilimsel sosyalizm nedir