Bertrand Russell Kimdir?

Bir çok felsefeci ana yapıtını tamamlayamadan yaşamı terk etmiştir. Russell ise 98 yıl yaşamış ve bu uzun yaşamı boyunca felsefeye ve bilime olan katkısını sonuna kadar yapmıştır.O, yaşamındaki tutumuyla Sartre gibi, bir felsefecinin aynı zamanda bir eylem adamı olabileceğini de göstermiştir. 20. yüzyılın felaketlerine tanıklık eden Russell, olgun çağında içinde yaşadığı soğuk savaşın silahlanma çılgınlığına da en sert muhalefeti gösteren düşünürlerden biri olmuştur.

Russel'ın Yaşam Öyküsü


Russell, aristokrat bir ailenin en küçük oğlu olarak 1872 yılında dünyaya geldi.

Doğduktan iki yıl sonra annesini ve iki kız kardeşini difteri hastalığından kaybetti. İki yıl sonra da babasını kaybeden küçük Russel'ı büyükannesi yetiştirdi.

1890 da Cambridge'te Trinity College'da önce matematik daha sonra da felsefe eğitimi gördü.İlk çalışmalarındaki idealizm etkisi vardı. 1898'in sonundan itibaren, dostu G. E. Moore ile birlikte idealizme karşıt bir görüş benimsedi.

1900'de Paris'te, İtalyan matematikçisi Giuseppe Peano, onu yeni mantığın analitik gücü konusunda ikna etti. Böylece, mantığı geliştirmeye ve matematiği de mantığa indirgemeye çalıştı.

Alfred North Whitehead ile birlikte, 1910-1913 arasında, Principia Mathematica'nın üç cildini yayımladı.

Daha sonra biçimsel araştırmalarındaki katılıktan uzaklaşarak, kendini dil ve bilgi felsefesine adadı

Birinci Dünya Savaşı sırasında, barış yanlısı tutumu ve savaşa karşı çıkanlarla dayanışma içinde olması yüzünden, 1916'da, Trinity College'daki görevinden uzaklaştırıldı ve 1918'de, altı ay Brixton Hapishanesi'ne kapatıldı.

1927de, Eğitim Üzeri ne'deki ilkelerin pedagojik ve ahlaki sonuçlarını uygulamaya koyduğu bir okul açtı.

1931'de, Lordlar Kamarası'nda, erkek kardeşi Frank'ın yerini aldı.

1950'de, bütün çalışmaları Nobel Edebiyat Ödülü ile onurlandırıldı

Vietnam Savaşı sırasında, Jean Paul Sartre ile birlikte, savaş suçlarını ilan etmeyi üstlenen "Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesini" (Russell Mahkemesi) kurdu.

Seksen dokuz yaşında olduğu halde, Parlamento Meydanı'nda nükleer silahlanmaya karşı yapılan bir gösteri sırasında tutuklandı."Aşk ihtiyacı, bilim susuzluğu ve bütün acı çekenlerin yanında olmak." gibi üç tutkunun güdümündeki uzun bir ömürden sonra, 2 şubat 1970'te öldü

KAYNAK

Axis, FelsefeEkibi

< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Bertrand Russell Dizinine Geri Git
< 20. Yüzyıl Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Bertrand Russell kimdir, Bertrand Russell felsefesi, Bertrand Russell düşüncesi, Bertrand Russell felsefesi nedir, Bertrand Russell düşüncesi nedir, Bertrand Russell eserleri nelerdir, Bertrand Russell ve felsefe, felsefede Bertrand Russell, Bertrand Russell felsefesi