Baruch Spinoza Kimdir? (24 Kasım 1632 (Amsterdam) – 21 Şubat 1677 (Lahey))

Spinoza (1632-1677) Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Amsterdam’da doğdu.Benedictus de Spinoza veya Bento d’Espiñoza olarak da bilinmektedir. René Descartes ve Gottfried Leibniz ile birlikte 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Zamanında anlaşılmayan pek çok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın ve anlaşılmamanın muhatabı olmuş, tuhaf bir çelişkiyle hem en büyük din düşmanlarından biri sayılmış, hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenmiştir. Bunlarla birlikte Spinoza’nın tam bir bilge yaşamı yaşadığı belirtilebilir.

Hahamlık eğitimi esnasında Yahudilikten uzaklaşarak felsefeye yönelmiştir. Giordano Bruno’dan ve Descartes’tan etkilenerek Bruno’nun mistisizmiyle Descartes’ın rasyonalizmi arasında özgün bir sentez yapmıştır.

"Ethika" isimli eserinde bütünlüklü bir evren sistemi inşa etmeye girişmiştir. Diğer yapıtları "Descartes Felsefesinin İlkeleri", "Teolojik-Politik İnceleme", "Devlet Üzerine İnceleme", "Anlığın Düzeltilmesi Üzerine İnceleme" adlarını taşır. Öğretim üyeliği önerilerini geri çevirip geçimini gözlük camı yontarak sağlamış, 1677’de veremden ölmüştür.

Ayrıca lütfen bakınız:
 
- Spinoza’nın hayatı ve eserleri  
- Spinoza’nın yaşam kronolojisi  
- Spinoza’nın metafizik anlayışı  
- Spinoza ve 17. yüzyıl felsefesi  
- Spinoza’nın yöntem ve bilgi anlayışı  
- Spinoza’nın politik kuramı  
- Spinoza’nın etkileri  
- Spinoza’nın Tanrı ve özgürlük anlayışı  
- Spinoza’nın Tanrı anlayışı  
- Spinoza’da töz, nitelik ve görünüm  
- Spinoza’nın insan ve özgürlük anlayışı  
- Spinoza’da zihin-beden paralelizmi  
- Spinoza’nın etik anlayışı, ahlak felsefesi  

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı