Aristoteles ve Eğitim Felsefesi

Aristoteles, eğitim anlayışında da bütünlüğün karşısına çeşitliliği, genelliğin karşısına da özelliği koymuştur. Onun çabası, özel ile genel arasında orta bir yer bulmaktır. Bu bağlamda Aristoteles, hem aşırı bir ayrıntıyı, hem de aşırı bir genellemeyi tehlikeli görmüştür. Ona göre ne tek başına bir fert, ne de fertten bütünüyle soyutlanmış bir toplum düşünülebilirdi.Ona göre pedagoji, bir bakıma bir devlet öğretisi olan ahlakın bir parçasıdır. Ancak bu parça, yalnızca felsefi teoriler aracılığıyla ele alınabilir. Böylece eğitim, bağımsız bir olay değil, felsefi düşünüş içerisinde kendiliğinden bir parça olarak görülmektedir.
 
Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf "Eğitim Sosyolojisi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma

< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Eğitim Felsefesi Dizinine Geri Git
< Aristoteles Kimdir?

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Eğitim, eğitim nedir, eğitim felsefesi nedir, eğitim felsefesinin konusu nedir, eğitim felsefesinin amacı nedir, eğitim felsefesi ne demektir, eğitim felsefesi ne anlama gelir, eğitim felsefindeki yaklaşımlar, eğitim felsefesi filozofları, eğitim felsefesi görüşleri, filozofların eğitim anlayışları