Alfred Tarski Kimdir?

Alfred Tarski, (14 Ocak 1901 - 1983), genel cebir, ölçü kuramı, matematiksel mantık, kümeler kuramı ve matematik alanlarında yaptığı katkılarla tanınan Polonya asıllı ABD'li matematikçi ve mantıkçı.Alfred Tarski, 1930'larda mantıkta önemli bir çalışma olan semantik methodunu biçimlendirmiştir. Bu method mânâları ile mânâların gösterdiği simgeler arasındaki bağı ele alarak tartışmaktadır. Daha başlangıçta semantik, dil çalışmalarında yeni imkânlar açmış ve bu gibi nesne-mânâ ilişkilerinin münakaşalarında tabii bir methot sunmuştur.

Lütfen Bakınız:

- Alfred Tarski'nin hayatı ve eserleri - Alfred Tarski'nin doğruluk tanımı

Alfred Tarski (1901-1983) Polonyalı bir mantıkçı ve matematikçidir. Öğrenimini Varşova Üniversitesi’nde görmüş, 1939 yılından itibaren ABD’ye göç etmiştir. 1942’den ölümüne kadar Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Bazılarına göre Tarski, Aristoteles, Gottlob Frege ve Kurt Gödel ile birlikte gelmiş geçmiş en büyük dört mantıkçıdan birisi olarak kabul edilmektedir.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı