ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM


Ahlak Felsefesinin Temel Soruları Nelerdir?

Ahlak felsefesi, temelde şu 5 soru üzerinde yoğunlaşır:

1. Ahlaki eylemlerde bulunurken insan özgür müdür?
2. Ahlaki eylemlerin amacı nedir?
3. Evrensel ahlak yasası var mıdır?
4. Ahlak yasasını belirleyen özellikler nelerdir?
5. Ahlaki yargıların özellikleri nelerdir?

Bu sorulara filozoflarca verilen cevapları, aşağıdaki başlıklarda ele alacağız. Lütfen aşağıdaki bağlantıların içeriklerini de inceleyiniz:

1. Ahlaki eylemlerde bulunurken insan özgür müdür?

-- Determinizm nedir?
-- İndeterminizm nedir?
-- Otodeterminizm nedir?
-- Liberteryanizm nedir?
-- Fatalizm nedir?

2. Ahlaki eylemlerin amacı nedir?

3. Evrensel ahlak yasası var mıdır?

-- Hedonizm nedir?
-- Egoizm nedir?
-- Anarşizm nedir?
-- Pragmatizm nedir?
-- Nihilizm nedir?
-- Varoluşçuluk nedir?
-- Utilitarizm nedir?
-- Entüisyonizm nedir?

4. Ahlak yasasını belirleyen özellikler nelerdir?

5. Ahlaki yargıların özellikleri nelerdir?

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders KitabıAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)