Agrippa Kimdir?

(M.S. I. ya da II. yüzyıl)

Yunanlı şüpheci filozoftur. Ainesidemos'un şüphe etmekte haklı olduğumuzu göstermek için ileri sürdüğü on sebebin sayısını beşe indirdi. Genel olarak Yunan kuşkucularının yöntemini özetleyen beş kanıt şunlardır:1. Hem gündelik yaşamda, hem de filozofların tartışmalarında düşünceler çatışır.

2. Hiç bir şey kendi kendini açıklayamaz, çünkü her açıklama ayrıca açıklanması gereken bir ikinci önermedir ve bu sonsuza değin böyle gider.

3. Gerek algı, gerekse de yargı iki anlamda görelidir: İkisi de özneye göre değişir ve ikisi de kendileriyle birlikte bulunan başka algılardan etkilenir.

4. Dogmatik filozoflar, önermeler dizisinde sonsuza değin geriye gitmekten kaçındıkları için kanıtlayamayacakları varsayımlar ileri sürerler.

5. Filozoflar, duyularla ilgili olanları akılla, akılla ilgili olanı ise duyularla kanıtlamaya çalıştıklarından çifte tuzağa düşerler. Hem duyuların tanıklığından, hem de insanın anlama olanağından kuşku duyan Agrippa, bilgi edinmenin bir başlangıç noktası olmadığı sonucuna ulaşır. Ondan öncekiler, hakikati bilmediğimizi söylerlerdi; Agrippa ise bilemeyeceğimizi ispata çalıştı.< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Agrippa kimdir, Agrippa felsefesi, Agrippa düşüncesi, Agrippa felsefesi nedir, Agrippa düşüncesi nedir, Agrippa eserleri nelerdir, Agrippa ve felsefe, felsefede Agrippa, Agrippa felsefesi