Felsefe Nedir, Felsefenin Anlam Nedir?

Yunanca "seviyorum", "ardndan gidiyorum", "aryorum" gibi anlamlara gelen "phileo" szc ve "bilgi", "bilgelik" anlamlarna gelen "sophia" szcnn birleiminden oluan felsefenin szck anlam, "bilgelik sevgisi" ya da "bilgi sevgisi"dir. Yani bilgelie ve bilgiye deer vermek, onlar nemsemek ve hatta en deerli eyler olarak grmektir.


Sokrates (Socrates) Kimdir?

Sokrates (Yunanca: Σωκράτης, M.. 470 Alopeke, Attika - M.. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularndandr. Heykelci Sofroniskos ile ebe Fenarete'nin olu olan Sokrates'in kimlii de balbana bir felsefi sorundur.


Aristoteles Kimdir?

Antik Yunan filozof.
Platon ile Bat dncesinin en nemli iki filozofundan biri saylr. Fizik, gkbilim, ilk felsefe, zooloji, mantk, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek ok eser vermitir.




Platon (Eflatun) Kimdir?

Antik Yunan filozof.
Eflatun (d. M.. 427 - . M.. 347) ok nemli bir Antik Yunan filozofu. Hayatn geirdii Atinadaki nl akademiyi kurdu. Asl ad Aristokles'di. Geni omuzlar ve atletik yaps yznden, Yunanca Platon (geni gsl) lakab ile anld ve tannd.


Determinizm (Belirlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

Determinizm (nsan eylemlerinde zgr deildir)
Determinizme gre insanlar ahlakieylemlerde bulunurken zgr deildir. nk insan ahlaki eylemlerinde bulunurken birtakm etkenlerin (psikolojik, toplumsal, ahlaksal, hukuksal vb) zorunlu sonucu olarak o eylemi gerekletirir.


Rene Descartes Kimdir?

Ren Descartes (d. 31 Mart 1596 - . 11 ubat 1650) Fransz matematiki, bilimadam ve filozof. Bat dncesinin son yzyllardaki en nemli dnrlerinden biridir. Skolastik dnceden syrln, bir baka deyile Modern Felsefe'nin Descartes ile balad kabul edilir.




Pozitivizm (Olguculuk) Nedir?

Olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek salam bilgi tr olduu grdr.
Genel izgileriyle pozitivizm, deney konusu edilebilecek olgularla ilgili, yani en geni anlamyla bilimsel bilginin salam bilgi olduunu vurgular.


Nihilizm (Hiilik) Nedir, Ne Demektir?

Felsefede nihilizm, hibir eyin var olmadn, hibir eyin bilinemeyeceini savunan grtr. Nihilizm hem bilgi felsefesiyle, hem deer felsefesiyle hem de varlk felsefesiyle ilgili bir retidir. Nihilizm retisi, bilgi felsefesinde her tr bilginin bir aldanma olduunu, bilginin olmadn; ahlak felsefesinde insan eylemlerini belirleyen deerlerin olmadn; varlk felsefesinde hibir eyin var olmadn savunur.


dealizm (Dncecilik) Nedir, Ne Demektir?

Varln birinci gesinin idea (dnce) olduunu savunan retiye idealizm denir. dealizm var olan her eyi dnceye balayan, insan dncesinden bamsz bir nesneler dnyasnn var olmadn savunan felsefi retidir. dealizme gre madde gerek deil hayaldir ve evrendeki her ey zihinseldir.