Felsefe Nedir, Felsefenin Anlamı Nedir?

Yunanca "seviyorum", "ardından gidiyorum", "arıyorum" gibi anlamlara gelen "phileo" sözcüğü ve "bilgi", "bilgelik" anlamlarına gelen "sophia" sözcüğünün birleşiminden oluşan felsefenin sözcük anlamı, "bilgelik sevgisi" ya da "bilgi sevgisi"dir. Yani bilgeliğe ve bilgiye değer vermek, onları önemsemek ve hatta en değerli şeyler olarak görmektir.


Sokrates (Socrates) Kimdir?

Sokrates (Yunanca: Σωκράτης, M.. 470 Alopeke, Attika - M.. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Heykelci Sofroniskos ile ebe Fenarete'nin oğlu olan Sokrates'in kimliği de başlıbaşına bir felsefi sorundur.


Aristoteles Kimdir?

Antik Yunan filozof.
Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri saylır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.
Platon (Eflatun) Kimdir?

Antik Yunan filozof.
Eflatun (d. M.. 427 - . M.. 347) çok nemli bir Antik Yunan filozofu. Hayatın geçirdiği Atina'daki ünlü akademiyi kurdu. Asıl adı Aristokles'di. Geniş omuzlar ve atletik yapısı yüzünden, Yunanca Platon (geniş göğüslü) lakabı ile anıldı ve tanındı.


Determinizm (Belirlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

Determinizm (İnsan eylemlerinde özgür değildir)
Determinizme göre insanlar ahlaki eylemlerde bulunurken özgür değildir. Çünkü insan ahlaki eylemlerinde bulunurken birtakım etkenlerin (psikolojik, toplumsal, ahlaksal, hukuksal vb) zorunlu sonucu olarak o eylemi gerçekleştirir.


Rene Descartes Kimdir?

Ren Descartes (d. 31 Mart 1596 - . 11 Şubat 1650) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof. Batı düşüncesinin son yüzyıllardaki en önemli düşünürlerinden biridir. Skolastik düşünceden sıyrılışın, bir başka deyişle Modern Felsefe'nin Descartes ile başladığı kabul edilir.
Pozitivizm (Olguculuk) Nedir?

Olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi türü olduğu görüşüdür.
Genel çizgileriyle pozitivizm, deney konusu edilebilecek olgularla ilgili, yani en geniş anlamıyla bilimsel bilginin sağlam bilgi olduğunu vurgular.


Nihilizm (Hiilik) Nedir, Ne Demektir?

Felsefede nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını, hibir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Nihilizm hem bilgi felsefesiyle, hem değer felsefesiyle hem de varlık felsefesiyle ilgili bir öğretidir. Nihilizm öğretisi, bilgi felsefesinde her tür bilginin bir aldanma olduğunu, bilginin olmadığını; ahlak felsefesinde insan eylemlerini belirleyen değerlerin olmadığını; varlık felsefesinde hiçbir şeyin var olmadığını savunur.


İdealizm (Düşüncecilik) Nedir, Ne Demektir?

Varlığın birinci öğesinin idea (düşünce) olduğunu savunan öğretiye idealizm denir. İdealizm var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var olmadığını savunan felsefi öğretidir. İdealizme göre madde gerek değil hayaldir ve evrendeki her şey zihinseldir.