19. Yüzyıl Felsefesi Tarihi

19. Yüzyıl Felsefesi Nedir?


19. yüzyıl felsefesi öncelikli olarak Alman felsefesinde romantizmin ve idealizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Aynı şekilde materyalizmin de yeni bir derinlik kazandığı ve öne çıktığı görülür. Fransız felsefesinde bir yanda Charles Fourrier, Pierre-Joseph Proudhon, Claude Henri de Saint-Simon gibi reformcu düşünürler; öte yanda da August Comte ile pozitivizmin belirginleştiği görülür. Tarihçi Tocqueville ile sosyolog ve düşünür olan Emile Durkheim'ı da buraya eklemek gerekir.19. yüzyılın genel olarak bir tarih yüzyılı olduğu belirtilir, bunun anlamı hem tarih bilincinin gelişmesi hem de düşüncenin ve felsefenin tarih ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi eğiliminin kuramsal bir nitelik kazanmaya başlamasıdır. Böylece felsefenin içinde siyasal teoriler ve sosyoloji gibi bir disiplin çıkmıştır. 19. yüzyılın genel hatlarıyla Almanya'da idealist felsefenin, Fransa'da sosyalist düşüncenin, İngiltere'de iktisat teorisinin gelişip güçlendiği zamanlar olarak belirtilmesi yanlış olmaz. Felsefede romantik düşünce, idealizm, materyalizm, realizm, rasyonalizm, tarihselcilik, pozitivizm bu yüzyılda kendini gösterir.

19. yüzyıl tarihsel bakımdan siyasal ideolojilerin öne çıktığı bir dönem olarak ortaya çıkmıştır. Sosyalist düşünce ve onun felsefi kökleri bu dönemde belirginlik kazanmış, öte yandan Liberalizm ve onun felsefi kökleri belirginleşmiştir. 18. yüzyıl aydınlanmacılığının felsefi konumlanışı devam ettirilmekle birlikte, aydınlanmacı felsefi kavramlara belirli bir ölçüde kuşkuyla bakan bir yönelim olarak şekillendiği söylenebilir. Fransız Devrimi'nin sonrasında ortaya çıkan hayal kırıklıklarının etkisi 19. yüzyıl felsefelerinde görülür.Döneme Damgasını Vuran Önemli Düşünce Akımları:
 

 • Romantizm Nedir?
 • İdealizm Nedir?
 • Pozitivizm Nedir?
 • Materyalizm Nedir?
 • Yeni-Kantçılık Nedir?
 • Pragmatizm Nedir?


 • Döneme Damgasını Vuran Önemli Düşünce Adamları:
   
 • Herder Kimdir?
 • Jeremy Bentham Kimdir?
 • Johnn Gottlieb Fichte Kimdir?
 • Friedrich Schiller Kimdir?
 • Jean Jacques Rousseau Kimdir?
 • Bernhard Bolzano Kimdir?
 • Friedrich Hegel Kimdir?
 • Ludwig Andreas Feuerbach Kimdir?
 • Mihail Bakunin Kimdir?
 • Karl Marx Kimdir?
 • Friedrich Engels Kimdir?
 • Wilhelm von Humboldt Kimdir?
 • Arthur Schopenhauer Kimdir?
 • Herbert Spencer Kimdir?
 • Pierre Joseph Proudhon Kimdir?
 • Saint Simon Kimdir?
 • Alexander Herzen Kimdir?
 • John Stuart Mill Kimdir?
 • Auguste Comte Kimdir?
 • Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher Kimdir?
 • John Stuart Mill Kimdir?
 • Friedrich Nietzsche Kimdir?
 • Wilhelm Dilthey Kimdir?
 • Henry Bergson Kimdir?
 • William James Kimdir?
 • Emile Durkheim Kimdir?
 • Friedrich Schelling Kimdir?
 • Kierkegaard Kimdir?
 • Peter Alekseyeviç Kropotkin Kimdir?
 • Charles Darwin Kimdir?

 •  
  < Felsefe Tarihi Dizinine Geri Dön

  > Bu sayfaya ilişkin etiketler: 19. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi tarihi, 19. yüzyıl felsefesi nedir, 19. yüzyıl felsefe tarihi nedir, felsefe tarihinde 19. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin özellikleri, 19. yüzyıl filozofları, 19. yüzyıl felsefe akımları, 19. yüzyıl felsefesinin özellikleri